ჩვენ შესახებ

სამართლის ექსპერტთა ჯგუფი დაკომპლექტებულია გამოცდილი და კვალიფიციური იურისტებისაგან, რომლებთაც სამართლის სხვადასხვა სფეროსა და ბიზნესსექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ. ჩვენი იურისტების უშალო მონაწილეობით დაიდო მსხვილი ადგილობრივი და ტრანსსასაზღვრო გარიგებები, წარმატებით იქნა დაცული კლიენტების ინტერესები. 

ჩვენს იურისტებს აკადემიური განათლება ევროპის პრესტიჟულ სამართლის სკოლებში აქვთ მიღებული და სწორედ საფუძვლიანი განათლებისა და ხანგრძლივი სამართლებრივი პრაქტიკის სინთეზი განაპირობებს ჩვენი გუნდის კონკურენტუნარიანობას. 

კომპანიის უპირატესობაა კლიენტებისათვის ხარისხიანი იურიდიული მომსახურების უზრუნველყოფა, კლიენტზე მორგებული სამუშაო გრაფიკისა და მყისიერი სამართლებრივი დახმარების საშუალებით. ჩვენ გთავაზობთ სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრის ოპტიმალურ, გამოცდილებასა და სწორ სამართლებრივ ანალიზზე დაფუძნებულ, გზებს. ჩვენი ექსპერტები თქვენთვის გასაგებ ენაზე გაგაცნობენ სამართლებრივი პრობლემისა და საუკეთესო გამოსავლის შინაარსს. ჩვენთან ურთიერთობაში თქვენ დაბრკოლება არ გაქვთ.